Privacy Verklaring

versie: 28-03-2019

Hier vind je de privacy verklaring van bureau duin. Deze verklaring beschrijft hoe er met de door bureau duin over jouw verzamelde persoonlijke gegevens om wordt gegaan.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen
jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te
raadplegen.

Bureau duin
Je leest op dit moment de privacy verklaring van bureau duin. Bureau duin is een adviesbureau dat zich richt op de ontwikkeling van mensen en
organisaties. Denk hierbij aan het geven van organisatie-advies, het verrichten van interim management en het coachen en opleiden van mensen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door bureau duin verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door bureau duin, neem dan gerust contact op. Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:

mail: privacy@bureauduin.nl
telefoon: 06 54 95 83 33
adres: Dovenetel 14, 7322 DP Apeldoorn
KvK 08211829

bureau duin is een eenmanszaak welke wordt gedreven door Ronald Duin

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door bureau duin. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Dovenetel 14 · 7322 DP Apeldoorn · 06 54 95 83 33 · www.bureauduin.nl · KvK 08211829 Bureau duin stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van bureau duin of doordat je het mij via je visitekaartje gaf. Daarnaast kan je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen
bureau duin verzamelt jouw gegevens als jij contact opneemt via de website, de mail of de telefoon. In deze gevallen wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele projectomschrijving.

3. Analytics
De website van bureau duin verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan en het daaruit voortvloeiende relatiebeheer, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. bureau duin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodige hebben voor onze belastingaangifte.

Gevoelige gegevens: Bureau duin verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bureauduin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Ontvangers
De gegevens die bureau duin ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam
automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Mijn domein
De webmail, website en back-ups van de website worden gehost bij Mijn Domein. Gegevens die jij achterlaat op de website van bureau duin zijn op de servers van MijnDomein opgeslagen.

3. Administratiesysteem
In de administratie van bureau duin zijn jouw NAW gegevens opgenomen. Deze administratie voeren wij op een beveiligde computer. Internetverkeer gebeurt via Dovenetel 14 · 7322 DP Apeldoorn · 06 54 95 83 33 · www.bureauduin.nl · KvK 08211829 een eigen VPN verbinding.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door bureau duin, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@bureau duin.nl.

2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met bureau duin via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard. Dat is wettelijke bewaartermijn voor
bedrijfsadministraties.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en
software.

De persoonsgegevens die door bureau duin of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van bureau duin privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
Ook is het domein van bureau duin ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en
vertrouwder wordt.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij bureauduin vastgelegd en bewaard worden.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit Dovenetel 14 · 7322 DP Apeldoorn · 06 54 95 83 33 · www.bureauduin.nl · KvK 08211829 te laten rectificeren door bureau duin. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je
aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij bureau duin opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient bureau duin al jouw gegevens over te dragen aan de
andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij bureau duin vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat bureau duin niet op de juiste manier met jouw gegevens
omgaat. Dit kan via deze link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat bureau duin
jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten doe je door een e-mail te sturen aan privacy@bureauduin.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Plichten
bureau duin verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van bureau duin via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je emailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan bureau duin de
betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met bureau duin met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Dovenetel 14 · 7322 DP Apeldoorn · 06 54 95 83 33 · www.bureauduin.nl · KvK 08211829